en ru et
 
Avaleht
Hinnakiri
Galerii
Kontakt
14.07.2010
Mõntu Sadam avas uue kodulehe  ...
Hinnakiri
AS MÕNTU SADAM HINNAKIRI 2Ol5

(Hinnad ei sisalda käibemaksu 20%)

I Sadamateenuste tasud ja nende rakendamine Mõntu sadamas

1. Sadamatasu

1.1 1,00EUR / GT

Märkused:
  • Kaubalaevadel sisaldub sadamatasus tonnaažitasu, sildamistasu, kaitasu laadimislossimisajal ja navigatsioonimärgistustasu.
  • Kaubalaevadel, kruiisilaevadel ja reisilaevadel lisandub laupäeval, pühapiieval ja riiklikel pühadel sildamis/ärasildamistasu: operatsioon 32 EUR
1.2 Kalalaevade tasu

Püügihooajal rakendatakse kalalaevadele tasu sadama kasutamise eest 24 tundi
32,00 EUR. Muud teenused vastavalt sadama hinnakirjale.

Märkus:
  • Kalalaeva remondi- ja seisupäeva hind 16 EUR päev
2. Kaitasu

2.1 Kaitasu muudele laevadele

0,10 / meeter / tund

2.2 Lisanduv kaitasu kaubalaevadele

Kolme tunni (aeg laeva viiljavormistamiseks) möödumisel pärast laadimise või
lossimisoperatsiooni lõpetamist võetakse laeva kai ääres seismise eest laevast oleneval
põhjusel 0,20 / meeter / tund 0,20 EUR

Märkus:
  • Aeg 1-30 min loetakse 0,5 tunniks ja31-60 min loetakse 1 tunniks.
2.3 Kaitasu jahtidele ja kaatritele (sisaldab käibemaksu 20%)

Alused seisuajaga kuni 2 tundi tasuta
Alused seisuajaga 2 kuni 10 tundi (ilma ööbimiseta) 6,00 EUR
Alused pikkusega kuni 15,0 m 16 EUR 24 tundi
Alused pikkusega üle 15,0 m kuni 20,0 m 26 EUR 24 tundi
Alused pikkusega 20,0 m ja enam 52 EUR 24 tundi

Märkused:
  • Jahtide ja kaatrite sadamatasu sisaldab: kaikoht, magevesi, elektrienergia, WC kasutus, duši kasutus ja jäätmete vastuvõtt.
  • Sadamas seisuaeg üle 10 tunni loetakse alustatud oopäevaks ja maksustatakse vastavalt aluse pikkusele.
3. Reisijatasu (sisaldab kiiibemaksu 20%)

Laevadegasadamatesse saabuvate / sadamast lahkuvate reisijate tasu: 1 EUR / inimene

Märkus:
  • Reisijatasu arvestatakse igalt reisijalt eraldi laevagasaabuvate ja lahkuvate reisijate eest.
  • Parvlaevaliinidel on reisijatasu suurus sätestatud sadamateenuste osutamise lepingutega.
4. Kai kasutamine (kauba laadimine-lossimine laeva või kauba omaniku enda vahenditega)

puit 1 EUR / tm
puistekaup 1 EUR / tonn
autokraana kasutamine sadamas 7 EUR / tõste

Märkus:
  • Autokraanat tohivad sadama kliendid kasutada vaid sadamaga kokkulepitult.
5. Elektrienergia müük

Vastavalt kw/h keskmisele maksumusele, millele lisatakse elektriseadmete hooldustasu 30%.

6. Vee müük laevadele

Vee hind Mõntu sadamas on 6,00 EUR /tonn

7. Jäätmetasu kauba- ja reisilaevadele

64 EUR sildumine

Märkus:
  • Sisaldab kuni 1 tonni olmeprügi vastuvõttu.
8. Olmeprügi vastuvõtt kala- ja väikelaevadelt

13 EUR / m3

9. Muud teenused (sisaldab käibemaksu2}%)

Duši kasutamine 2 EUR / inimene
Paadi laenutus 5 EUR / tund
Sauna kasutamine 20 EUR / tund
Laaduri kasutamine 36 EUR / tund

10. Lepingutega reguleeritavad tasud ja hinnad

10.1. Eesti Vabariigi riiklikke funktsioone täitvate laevade valdajad (Veeteede Amet,
Keskkonnainspektsioon, AS Eesti Loots) ja teiste reisilaevade operaatorid maksavad sadama- ja kaitasu vastavalt nende ja AS Mõntu Sadam vahel sõlmitud lepingutele. Lepingu puudumisel maksavad nimetatud laevade valdajad sadamatasusid vastavalt käesolevas hinnakirjas sätestatule.

10.2. AS Mõntu Sadam hoonete, rajatiste ja ruumide rendihinnad reguleeritakse vastavate lepingutega.

11. Soodustused

11.1. Sadamatasu maksmisest on vabastatud laevad, mis on sisenenud sadamasse haigeid, laevaõnnetuse läbiteinud isikuid või sumuid maale tooma.

11.2. Lepingulistele klientidele osutatavate teenuste hinnad ja sadamatasud võivad erineda hinnakirjas toodust.