en et ru
 
Avaleht
Hinnakiri
Galerii
Kontakt
14.07.2010
Mntu Sadam avas uue kodulehe  ...
Hinnakiri
AS MNTU SADAM HINNAKIRI 2Ol5

(Hinnad ei sisalda kibemaksu 20%)

I Sadamateenuste tasud ja nende rakendamine Mntu sadamas

1. Sadamatasu

1.1 1,00EUR / GT

Mrkused:
  • Kaubalaevadel sisaldub sadamatasus tonnaaitasu, sildamistasu, kaitasu laadimislossimisajal ja navigatsioonimrgistustasu.
  • Kaubalaevadel, kruiisilaevadel ja reisilaevadel lisandub laupeval, phapiieval ja riiklikel phadel sildamis/rasildamistasu: operatsioon 32 EUR
1.2 Kalalaevade tasu

Pgihooajal rakendatakse kalalaevadele tasu sadama kasutamise eest 24 tundi
32,00 EUR. Muud teenused vastavalt sadama hinnakirjale.

Mrkus:
  • Kalalaeva remondi- ja seisupeva hind 16 EUR pev
2. Kaitasu

2.1 Kaitasu muudele laevadele

0,10 / meeter / tund

2.2 Lisanduv kaitasu kaubalaevadele

Kolme tunni (aeg laeva viiljavormistamiseks) mdumisel prast laadimise vi
lossimisoperatsiooni lpetamist vetakse laeva kai res seismise eest laevast oleneval
phjusel 0,20 / meeter / tund 0,20 EUR

Mrkus:
  • Aeg 1-30 min loetakse 0,5 tunniks ja31-60 min loetakse 1 tunniks.
2.3 Kaitasu jahtidele ja kaatritele (sisaldab kibemaksu 20%)

Alused seisuajaga kuni 2 tundi tasuta
Alused seisuajaga 2 kuni 10 tundi (ilma bimiseta) 6,00 EUR
Alused pikkusega kuni 15,0 m 16 EUR 24 tundi
Alused pikkusega le 15,0 m kuni 20,0 m 26 EUR 24 tundi
Alused pikkusega 20,0 m ja enam 52 EUR 24 tundi

Mrkused:
  • Jahtide ja kaatrite sadamatasu sisaldab: kaikoht, magevesi, elektrienergia, WC kasutus, dui kasutus ja jtmete vastuvtt.
  • Sadamas seisuaeg le 10 tunni loetakse alustatud oopevaks ja maksustatakse vastavalt aluse pikkusele.
3. Reisijatasu (sisaldab kiiibemaksu 20%)

Laevadegasadamatesse saabuvate / sadamast lahkuvate reisijate tasu: 1 EUR / inimene

Mrkus:
  • Reisijatasu arvestatakse igalt reisijalt eraldi laevagasaabuvate ja lahkuvate reisijate eest.
  • Parvlaevaliinidel on reisijatasu suurus stestatud sadamateenuste osutamise lepingutega.
4. Kai kasutamine (kauba laadimine-lossimine laeva vi kauba omaniku enda vahenditega)

puit 1 EUR / tm
puistekaup 1 EUR / tonn
autokraana kasutamine sadamas 7 EUR / tste

Mrkus:
  • Autokraanat tohivad sadama kliendid kasutada vaid sadamaga kokkulepitult.
5. Elektrienergia mk

Vastavalt kw/h keskmisele maksumusele, millele lisatakse elektriseadmete hooldustasu 30%.

6. Vee mk laevadele

Vee hind Mntu sadamas on 6,00 EUR /tonn

7. Jtmetasu kauba- ja reisilaevadele

64 EUR sildumine

Mrkus:
  • Sisaldab kuni 1 tonni olmeprgi vastuvttu.
8. Olmeprgi vastuvtt kala- ja vikelaevadelt

13 EUR / m3

9. Muud teenused (sisaldab kibemaksu2}%)

Dui kasutamine 2 EUR / inimene
Paadi laenutus 5 EUR / tund
Sauna kasutamine 20 EUR / tund
Laaduri kasutamine 36 EUR / tund

10. Lepingutega reguleeritavad tasud ja hinnad

10.1. Eesti Vabariigi riiklikke funktsioone titvate laevade valdajad (Veeteede Amet,
Keskkonnainspektsioon, AS Eesti Loots) ja teiste reisilaevade operaatorid maksavad sadama- ja kaitasu vastavalt nende ja AS Mntu Sadam vahel slmitud lepingutele. Lepingu puudumisel maksavad nimetatud laevade valdajad sadamatasusid vastavalt kesolevas hinnakirjas stestatule.

10.2. AS Mntu Sadam hoonete, rajatiste ja ruumide rendihinnad reguleeritakse vastavate lepingutega.

11. Soodustused

11.1. Sadamatasu maksmisest on vabastatud laevad, mis on sisenenud sadamasse haigeid, laevannetuse lbiteinud isikuid vi sumuid maale tooma.

11.2. Lepingulistele klientidele osutatavate teenuste hinnad ja sadamatasud vivad erineda hinnakirjas toodust.